Lm nhc-sĩ Hoàng-Kim

VietCatholic News. (22/4/2001) SAIGON:

Nhiều lần đi đây đó, tiếp xúc, nghe ngóng, thu thập. Cuối cùng, sau hằng chục năm, tôi mới dám liều mình đặt bút viết mấy dòng này. Vẫn biết còn nhiều thiếu sót, thiển cận và chủ quan. Bụng bảo dạ, cứ viết. Rồi ra, sẽ đón nhận được nhiều thông tin để hoàn chỉnh về sau. Vậy, khấn xin các đấng bậc và bà con, thân bằng quyến thuộc, bè bạn, học trò của Nhạc sĩ Hoàng Kim tiếp tục bổ sung bằng cách gửi thư, bài về cho chúng tôi. Vô cùng cảm tạ. Sau đây là đôi hàng lược tóm tiểu sử Linh mục Nhạc sĩ Hoàng Kim.

Họ và tên : Gio-a-kim Lương Hoàng Kim.
Bút hiệu : Hoàng Kim
Ngày sinh : 12-09-1930
Ngày mất : 15-04-1985
Quê quán : Một họ lẻ thuộc giáo xứ Đông Quan (Kiến Xương) Thái Bình)
Giáo dục - đào tạo : Tiểu chủng viện Mỹ Đức (Thái Bình) : 1942 - 1949.
Đại chủng viện An-bê-tô (Nam Định) : 1949 - 1953
Thụ phong linh mục : 1953
Du học tại Ý, Pháp : 1954 về môn Thánh Nhạc và Phụng Vu.
Mục vụ : Thành viên Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ -
Phó xứ Vườn Xoài, Mạc-ti-nho, Nghĩa Hoà. Chính xứ Vinh Sơn, phường 6, quận Tân Bình.
Đối với chức việc và giáo dân xứ Vinh Sơn, người chủ chiên Hoàng Kim mãi mãi để lại những ấn tượng sâu sắc :

*Một tấm lòng nhân ái rất nhạy cảm, đặc biệt đối với những người cùng khổ, bệnh tật, tha phương.
* Một dấn thân trong công tác phúc lợi và an ninh xã hội.
* Một mẫu gương đạo đức, khiêm tốn, nghèo khó, phục vụ, đơn sơ.
* Một lối sống gần gũi chan hoà với mọi người, đặc biệt yêu mến và chăm lo cho thiếu nhi, không phân biệt đạo đời.

Đình Bảng

Slottica