Next


Nhạc sư Hải-Linh sinh ngày 30-10-1920, tại làng Ứng Luật, xã Kim Sơn, phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

Tên thật Trần Văn Trị, con thứ hai của ông bà Trần Đức Minh, làm nghề đúc tượng. Trong nhà có 4 trai, 3 gái. Anh trai là linh mục Trần Đức Hoan (đã qua đời).

- 1940, học trường thầy giảng Bùi Chu, đổi tên là Trần Văn Linh.
- 1945, sáng tác bài Hang-Belem, biệt hiệu Hải-Linh và nổi danh từ đó.
- 1950, du học tại Roma, rồi Pháp.
- 1956, sau khi tốt nghiệp về Saigon, thành lập Ca Đoàn Hồn Nước.
- 1961, đi Hoa-Kỳ tham khảo thêm về âm nhạc.
- 1970, đến Pháp và trở về Việt Nam.
- 1986, định cư tại Hoa Kỳ.
- Ngày 5-1-1988, từ trần tại California.
- An táng ngày 14-1-1988 tại Avondale, Louisiana

"Tất cả những tác phẩm của Hải-Linh sáng tác
đều nhằm mục đích: Tôn Vinh Thiên Chúa và Tán Tụng Quê Hương".

Next

Slottica