Ðc cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

cha Mi-Trầm, anh Hùng, ÐC Nguyễn Văn Hoà, anh Ðỗ Vy Hạ

Hình chụp kỷ niệm với ÐC Hoà và cha Mi-Trầm tại toà GM Nha Trang
nhân dịp anh Ðỗ Vy Hạ và Hoàng Viết Hùng về thăm Việt Nam 6/2002

Slottica