Lm nhạc sĩ Ánh-Đăng

Linh Mục Ánh Đăng (Đặng Công Anh), hiện là cha xứ giáo xứ Qui Hiệp, Qui Nhơn.

Hình Chụp với ca đoàn Qui hiệp, Noel 2001

 

Slottica