[Page 1] [Page2] [Page3] [Page 4][Page 5]

***

Xin hồng ân của Chúa tuôn đổ tràn đầy
trên các nhạc sỹ đã sáng tác những bài Thánh Ca
để tôn vinh Chúa và mang lại nhiều ích lợi 
thiêng liêng cho các tâm hồn.

Chúng tôi luôn mong mỏi có được những hình ảnh của các nhạc sỹ
và của các anh chị Ca Trưởng lão thành, đã và đang đóng góp
công sức cho nền Thánh nhạc Công giáo Việt nam.

(Lưu ý: Các hình ảnh trong đây không có ý sắp xếp theo một thứ tự nào cả.)

 

 

Slottica