Lễ Tạ Ơn & Tưởng Nhớ NS Viết-Chung

Mới đây gia đ́nh Nhạc sỹ Kim Ân được hân hạnh đó tiếp
Lm Kim Long và Lm Nguyễn Duy.
Ba thầy tṛ gặp nhau sau nhiều năm xa cách.
Qúi cha đến để dâng thánh lễ tạ ơn và dành chút thời giờ
tưởng nhớ đến Nhạc sỹ Viết-Chung, nhân dịp giỗ 10 năm, vừa là
bạn, vừa là thầy của NS Kim Ân và Nguyễn Duy.
Trong thánh lễ có sự tham dự của Ca đoàn địa phương.
Anh chị em rất mừng v́ lần đầu gặp gỡ tác giả Kinh Hoà B́nh.
Trong thánh lễ cha Kim Long đă nói đến sự đóng góp
của NS Viết Chung vào nền thánh nhạc Việt Nam,
cũng như tâm t́nh đơn sơ phó thác của NS
vào ḷng thương xót Chúa.
Xin cầu cho linh hồn Giuse được hưởng Nhan Thánh Chúa.
03/2006

Slottica