Lịch Phụng Vụ 2019
(Phụng Vụ năm C, ngày thường chu kỳ I) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Năm 2018

 

 

02/12/2018

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm C)
(Chú ư: Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

07/12/2018

Thứ Sáu

Lễ Vọng, Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng

08/12/2018

Thứ Bảy

Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng & Buộc

09/12/2018

Chúa Nhật

2 MV

12/12/2018

Thứ Tư

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ

16/12/2018

Chúa Nhật

3 MV

23/12/2018

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2018

Thứ Năm

Vọng Giáng Sinh

25/12/2018

Thứ Sáu

Lễ Giáng Sinh

26/12/2018

Thứ Bảy

Thánh Stephano, tử đạo tiên khởi, Lễ Kính

27/12/2018

Thứ Năm

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính

28/12/2018

Thứ Sáu

Lễ Các Thánh Anh Hài

30/12/2018

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

 Tháng 1, 2019

 

 

31/12/2018

Thứ Hai

Lễ Vọng Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

01/01/2019

Thứ Ba

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

06/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

13/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (bắt đầu mùa Thường Niên)

20/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN) (Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất, từ 18 – 25/1)

25/01

Thứ Sáu

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Lễ Kính

27/01

Chúa Nhật

3 QN

 Tháng 2, 2019

 

 

02/02

Thứ Bảy

Lễ Chúa Tỏ Ḿnh (Presentation of the Lord), Kính
(Lễ Nến, Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh)

03/02

Chúa Nhật

4 QN

05/02

Thứ Ba

Tết Nguyên Đán, năm Kỷ Hợi

10/02

Chúa Nhật

5 QN

17/02

Chúa Nhật

6 QN

24/02

Chúa Nhật

7 QN

 Tháng 3, 2019

 

  Thánh Kính Thánh Cả Giuse

03/03

Chúa Nhật

8 QN

06/03

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ ĐM Truyền Tin)

10/03

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (Đổi Giờ - Lên 1 tiếng)

17/03

Chúa Nhật

2 MC 

19/03

Thứ Ba

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng

24/03

Chúa Nhật

3 MC 

25/03

Thứ Hai

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng

31/03

Chúa Nhật

4 MC 

 Tháng 4, 2019

 

 

07/04

Chúa Nhật

5 MC 

14/04

Chúa Nhật

Lễ Lá

18/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

19/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

20/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

21/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

28/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

(25/04

Thứ Năm

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử) – Tuần Bát Nhật PS

(30/04

Thứ Ba

Cầu cho quê hương Việt Nam)

 Tháng 5, 2019

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Tư

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

03/05

Thứ Sáu

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

05/05

Chúa Nhật

3 Phục Sinh (PS)

12/05

Chúa Nhật

4 PS (Ngày Cầu Cho Ơn Gọi, Mother’s Day)

13/05

Thứ Hai

Đức Mẹ Fatima

14/05

Thứ Ba

Lễ Kính Th. Matthia, Tông Đồ

19/05

Chúa Nhật

5 PS

26/05

Chúa Nhật

6 PS

(27/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

(30/05

Thứ Năm

Đúng ngày Lễ Chúa Lên Trời

31/05

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2019

 

 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

02/06

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời) (Tuần 9 – TN Quanh Năm)

09/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (10-QN)

10/06

Thứ Hai

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, Lễ Nhớ

11/06

Thứ Ba

Thánh Barnabas Tông Đồ, Lễ Nhớ

16/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi (11-QN) (Father’s Day)

23/05

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (12-QN)

24/06

Thứ Hai

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

28/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

29/06

Thứ Bảy

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

30/06

Chúa Nhật

13 QN

 Tháng 7, 2019

 

 

03/07

Thứ Tư

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

07/07

Chúa Nhật

14 QN

14/07

Chúa Nhật

15 QN

21/07

Chúa Nhật

16 QN

22/07

Thứ Hai

Lễ Thánh Maria Madalena, Lễ Kính

25/07

Thứ Năm

Lễ Thánh Giacôbê (James), TĐ, Lễ Kính

26/07

Thứ Sáu

Lễ Thánh Gioakim & Anna, song thân Đức Mẹ, Lễ Nhớ

28/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2019

 

 

01 – 04/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Mis.)

04/08

Chúa Nhật

18 QN

(04/08

Thứ Năm

Thánh John Vianey, Lễ Nhớ)

06/08

Thứ Ba

Lễ Chúa Biến H́nh, Lễ Kính

10/08

Thứ Bảy

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.

11/08

Chúa Nhật

19 QN

18/08

Chúa Nhật

20 QN

15/08

Chúa Nhật

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

22/08

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương, Lễ Nhớ

24/08

Thứ Bảy

Kính Thánh Bartôlômêô (Bartholomew), T. Đồ

25/08

Chúa Nhật

21 QN

27/08

Thứ Ba

Lễ Nhớ Thánh Monica

28/08

Thứ Tư

Lễ Nhớ Thánh Augustinô

 Tháng 9, 2019

 

 

01/09

Chúa Nhật

22 QN

(02/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Chúa Nhật

23 QN

(08/09

Chúa Nhật

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính)

14/09

Thứ Bảy

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

15/09

Chúa Nhật

24 QN

21/09

Thứ Bảy

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

22/09

Chúa Nhật

25 QN

29/09

Chúa Nhật

26 QN

(29/09

Chúa Nhật

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.)

 Tháng 10, 2019

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

01/10

Thứ Ba

Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng

02/10

Thứ Tư

Lễ Nhớ Các Thánh Thiên Thần Bản Mạnh

04/10

Thứ Sáu

Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi

06/10

Chúa Nhật

27 QN

13/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

Thứ Sáu

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

20/10

Chúa Nhật

29 QN (Khánh Nhật Truyền Giáo)

27/10

Chúa Nhật

30 QN

28/10

Thứ Hai

Kính 2 Thánh Simon và Jude, Tông Đồ)

(31/10

Thứ Năm

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2019

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Sáu

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng & Buộc

02/11

Thứ Bảy

Lễ Các Đẳng Linh Hồn (không có Kinh Vinh Danh)

03/11

Chúa Nhật

31 QN (Đổi Giờ lui lai)

09/11

Thứ Bảy

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

10/11

Chúa Nhật

32 QN

13/11

Chúa Nhật

33 QN

21/10

Thứ Năm

Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Ḿnh vào Đền Thánh

22/11

Thứ Sáu

Lễ Thánh Cecilia, quan thầy các Ca Đoàn, nhạc sĩ

24/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

(24/11

Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

28/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ

30/11

Thứ Bảy

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 2019

 

 

01/12

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

08/12

Chúa Nhật

2 MV

09/12

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Năm nay không Buộc ở USA

12/12

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ

15/12

Chúa Nhật

3 MV

22/12

Chúa Nhật

4 MV

25/12

Thứ Tư

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Năm

Lễ Thánh Stephno Tử Đạo Tiên Khởi, Lễ Kính

27/12

Thứ Sáu

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính

28/12

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Anh Hài, Lễ Kính

29/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

Năm 2020

 

 

01/01

Thứ Tư

Lễ Mẹ Thiên Chúa

05/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

12/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

25/01

Thứ Bảy

Tết Nguyên Đán (Năm Canh Tư)

26/02

Thứ Tư

Lễ Tro

12/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

 Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười

http://www.churchyear.net/calendar2019.html

 

Slottica