Lịch 2018
(Phụng Vụ năm B, Ngày Thường Năm 2 – Năm Nhuận) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

03/12/2017

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm B)
(Chú ư: Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

10/12/2017

Chúa Nhật

2 MV

08/12/2017

Thứ Năm

Lễ Vọng - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

08/12/2017

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

10/12/2017

Chúa Nhật

3 MV

17/12/2017

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2017

Chúa Nhật

Vọng Giáng Sinh

25/12/2017

Thứ Hai

Lễ Giáng Sinh

31/12/2017

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

 Tháng 1, 2018

 

 

01/01/2018

Thứ Hai

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

03/01

Thứ Tư

Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu

07/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

08/01

Thứ Hai

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Lễ Kính

14/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

21/01

Chúa Nhật

3 QN (Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất)

25/01

Thứ Năm

Lễ Th. Phaolô TĐ Trở Lại, Lễ Kính

28/01

Chúa Nhật

4 QN

 Tháng 2, 2018

 

 

02/02

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Dâng Con (Lễ Nến), Lễ Kính

04/02

Chúa Nhật

5 QN

11/02

Chúa Nhật

6 QN

(14/02

Thứ Tư

Ngày Valentine ở Mỹ)

14/02

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

16/02

Thứ Sáu

Tết Nguyên Đán (Mậu Tuất)

18/02

Chúa Nhật

Mùa Chay 1-B

22/02

Thứ Năm

Lễ Kính Toà Thánh Phêrô

25/02

Chúa Nhật

Mùa Chay 2-B

 Tháng 3, 2018

 

  Tháng Kính Thánh Cả Giuse

04/03

Chúa Nhật

Mùa Chay 3-B

11/03

Chúa Nhật

Mùa Chay 4-B   (Đổi giờ lên 1 tiếng)

18/03

Chúa Nhật

Mùa Chay 5-B 

19/03

Thứ Hai

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

25/03

Chúa Nhật

Lễ Lá 

29/03

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

30/03

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

31/03

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

 Tháng 4, 2018

 

 

01/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

08/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

09/04

Thứ Hai

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

15/04

Chúa Nhật

3 PS

25/04

Thứ Tư

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

22/04

Chúa Nhật

4 PS (Cầu Cho Ơn Gọi)

29/04

Chúa Nhật

5 PS

30/04

Thứ Hai

Cầu cho quê hương Việt Nam

 Tháng 5, 2018

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Ba

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

03/05

Thứ Năm

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

06/05

Chúa Nhật

6 PS

10/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời (Có nơi chuyển đến CN )

13/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời) (Mother’s Day)

20/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

27/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

(28/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

31/05

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2018

 

 

03/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

08/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

10/06

Chúa Nhật

10 QN

17/06

Chúa Nhật

11 QN (Father’s Day)

24/06

Chúa Nhật

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

27/06

Thứ Tư

Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp

29/06

Thứ Sáu

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

 Tháng 7, 2018

 

 

01/07

Chúa Nhật

13 QN

03/07

Thứ Ba

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

04/07

Thứ Tư

Independence Day (Lễ Độc Lập USA)

08/07

Chúa Nhật

14 QN

15/07

Chúa Nhật

15 QN

22/07

Chúa Nhật

16 QN (Th Madalenda)

25/07

Thứ Tư

Lễ Thánh Giacôbê I, TĐ, Lễ Kính

26/07

Thứ Năm

Lễ Thánh Gioachim và Anna

29/07

Chúa Nhật

17 QN (Th Martha)

 Tháng 8, 2018

 

 

02 - 05/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Mis.)

05/08

Chúa Nhật

18 QN

06/08

Thứ Hai

Lễ Chúa Biến H́nh, Lễ Kính

10/08

Thứ Sáu

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo, Lễ Kính

12/08

Chúa Nhật

19 QN (Giới Trẻ Thế Giới)

15/08

Thứ Tư

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

19/08

Chúa Nhật

20 QN

24/08

Thứ Sáu

Kính Thánh Bartôlômêô, T. Đồ, Lễ Kính

26/08

Chúa Nhật

21 QN

 Tháng 9, 2018

 

 

02/09

Chúa Nhật

22 QN

(03/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Thứ Bảy

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

09/09

Chúa Nhật

23 QN

12/09

Thứ Tư

Kính Thánh Danh Mẹ Maria

16/09

Chúa Nhật

24 QN

21/09

Thứ Sáu

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

23/09

Chúa Nhật

25 QN

(24/09

Thứ Hai

Tết Trung Thu)

29/09

Thứ Bảy

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

30/09

Chúa Nhật

26 QN

 Tháng 10, 2018

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

01/10

Thứ Hai

Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu

02/10

Thứ Ba

Các Thiên Thần Bản Mạnh

04/10

Thứ Năm

Thánh Phansicô Assisi

07/10

Chúa Nhật

27 QN (Đức Mẹ Mân Côi)

14/10

Chúa Nhật

28 QN

15/10

Thứ Hai

Thánh Têrêsa Avila

18/10

Thứ Năm

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

21/10

Chúa Nhật

29 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

22/10

Thứ Hai

Thánh Giáo Hoàn John Paul II

28/10

Chúa Nhật

30 QN

(31/10

Thứ Tư

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2018

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Năm

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Buộc

02/11

Thứ Sáu

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

04/11

Chúa Nhật

31 QN - Đổi giờ, vặn lại 1 tiếng

09/11

Thứ Sáu

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

11/11

Chúa Nhật

32 QN

18/11

Chúa Nhật

33 QN

(22/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ)

24/11

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

25/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

30/11

Thứ Sáu

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 2018

 

 

02/12

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm C)

08/12

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

09/12

Chúa Nhật

2 MV

12/12

Thứ Tư

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

16/12

Chúa Nhật

3 MV

23/12

Chúa Nhật

4 MV 

24/12

Thứ Hai

Lễ Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Ba

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Tư

Lễ Thánh Stephano Tử Đạo, lễ Kính

27/12

Thứ Năm

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, lễ Kính

28/12

Thứ Sáu

Lễ Các Thánh Anh Hài, lễ Kính

30/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, lễ Kính

  Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười