Lịch 2017
(Phụng Vụ Chúa Nhật năm A, ngày thường chu kỳ I) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Năm 2016

 

 

27/11/2016

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm A)
(Chú ư: Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

30/11/2016

Thứ Tư

Lễ Kính Thánh Andrê Tông Đồ

04/12/2016

Chúa Nhật

2 MV

07/12/2016

Thứ Tư

Lễ Vọng, Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng

08/12/2016

Thứ Năm

Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng & Buộc

11/12/2016

Chúa Nhật

3 MV

12/12/2016

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ

18/12/2016

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2016

Thứ Bảy

Vọng Giáng Sinh

25/12/2016

Chúa Nhật

Lễ Giáng Sinh

26/12/2016

Thứ Hai

Thánh Stephano, tử đạo tiên khởi, Lễ Kính

27/12/2016

Thứ Ba

Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính

28/12/2016

Thứ Tư

Các Thánh Anh Hài, Lễ Kính

30/12/2016

Thứ Sáu

Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

 Tháng 1, 2017

 

 

31/12/2016

Thứ Bảy

Lễ Vọng Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

01/01/2017

Chúa Nhật

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

08/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

09/01

Thứ Hai

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (bắt đầu mùa Thường Niên năm A)

15/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN) (Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất)

22/01

Chúa Nhật

3 QN

25/01

Thứ Tư

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Lễ Kính

29/01

Chúa Nhật

Tết Nguyên Đán

29/01

Chúa Nhật

4 QN

 Tháng 2, 2017

 

 

02/02

Thứ Năm

Lễ Chúa Tỏ Ḿnh (Presentation of the Lord), Kính
(Lễ Nến, Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh)

05/02

Chúa Nhật

5 QN

12/02

Chúa Nhật

6 QN

14/02

Thứ Ba

Ngày Valentine ở Mỹ

19/02

Chúa Nhật

7 QN

26/02

Chúa Nhật

8 QN

 Tháng 3, 2017

 

  Thánh Kính Thánh Cả Giuse

01/03

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)

05/03

Chúa Nhật

1 Mùa Chay 

12/02

Chúa Nhật

2 MC (Đổi giờ lên 1 tiếng)

19/02

Chúa Nhật

3 MC 

20/03

Thứ Hai

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng

25/03

Thứ Tư

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng

26/03

Chúa Nhật

4 MC 

 Tháng 4, 2017

 

 

02/04

Chúa Nhật

5 MC 

09/04

Chúa Nhật

Lễ Lá

13/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

14/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

15/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

16/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

23/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

25/04

Thứ Ba

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

30/04

Chúa Nhật

3 Phục Sinh (PS)

(30/04

Thứ Bảy

Cầu cho quê hương Việt Nam)

 Tháng 5, 2017

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Hai

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

03/05

Thứ Tư

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

07/05

Chúa Nhật

4 PS

14/05

Chúa Nhật

5 PS (Mother’s Day)

14/05

Chúa Nhật

Lễ Kính Th. Matthia, Tông Đồ

21/05

Chúa Nhật

6 PS

(25/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời)

28/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

(29/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

31/05

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2017

 

 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

04/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (9-QN)

11/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi (10-QN)

11/06

Chúa Nhật

Thánh Barnabas Tông Đồ, Lễ Nhớ

18/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (11-QN) (Father’s Day)

23/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

24/06

Thứ Bảy

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

25/06

Chúa Nhật

12 QN

29/06

Thứ Năm

Lễ Tư Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

 Tháng 7, 2017

 

 

02/07

Chúa Nhật

13 QN

03/07

Thứ Hai

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

(04/07

Thứ Ba

Lễ Độc Lập tại USA)

09/07

Chúa Nhật

14 QN

16/07

Chúa Nhật

15 QN

22/07

Thứ Bảy

Lễ Thánh Maria Madalena, Lễ Kính

23/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Thứ Ba

Lễ Thánh Giacôbê (James), TĐ, Lễ Kính

30/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2017

 

 

03– 06/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Mis.)

04/08

Thứ Sáu

Thánh John Vianey, Lễ Nhớ

06/08

Chúa Nhật

Lễ Chúa Biến H́nh, Lễ Kính

10/08

Thứ Năm

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.

13/08

Chúa Nhật

19 QN

15/08

Thứ Ba

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

20/08

Chúa Nhật

20 QN

24/08

Thứ Năm

Kính Thánh Bartôlômêô (Bartholomew), T. Đồ

27/08

Chúa Nhật

21 QN

 Tháng 9, 2017

 

 

03/09

Chúa Nhật

22 QN

(04/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Thứ Sáu

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

10/09

Chúa Nhật

23 QN

14/09

Thứ Năm

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

17/09

Chúa Nhật

24 QN

21/09

Thứ Năm

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

24/09

Chúa Nhật

25 QN

29/09

Thứ Sáu

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 2017

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

01/09

Chúa Nhật

26 QN

01/10

Chúa Nhật

Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng

02/10

Thứ Hai

Lễ Nhớ Các Thánh Thiên Thần Bản Mạnh

07/10

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ Nhớ

08/10

Chúa Nhật

27 QN

15/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

Thứ Tư

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

22/10

Chúa Nhật

29 QN (Khánh Nhật Truyền Giáo)

28/10

Thứ Bảy

Kính 2 Thánh Simon và Jude, Tông Đồ)

29/10

Chúa Nhật

30 QN

(30/10

Thứ Hai

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2017

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Tư

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng & Buộc

02/11

Thứ Năm

Lễ Các Đẳng Linh Hồn (1 bài đọc, không có Kinh Vinh Danh)

05/11

Chúa Nhật

31 QN (Đổi Giờ lui lai)

09/11

Thứ Năm

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

12/11

Chúa Nhật

32 QN

19/11

Chúa Nhật

33 QN

22/11

Thứ Tư

Lễ Thánh Cecilia, quan thầy các Ca Đoàn, nhạc sĩ

24/11

Thứ Năm

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

24/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ

26/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

30/11

Thứ Năm

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 2017

Năm B

 

03/12

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm B)

08/12

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

10/12

Chúa Nhật

2 MV

12/12

Thứ Ba

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ

17/12

Chúa Nhật

3 MV

24/12

Chúa Nhật

4 MV

25/12

Thứ Hai

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Ba

Lễ Thánh Stephno Tử Đạo Tiên Khởi, Lễ Kính

27/12

Thứ Tư

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính

28/12

Thứ Năm

Lễ Các Thánh Anh Hài, Lễ Kính

31/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

 Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười

http://www.churchyear.net/calendar2017.html

 

Slottica