Lịch 2016 (Năm Nhuận)
(Phụng Vụ Chúa Nhật năm C, ngày thường chu kỳ II) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Năm 2015

 

 

29/11/2015

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm C)
(Chú ư: Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

30/11/2015

Thứ Hai

Lễ Kính Thánh Andrê Tông Đồ

06/12/2015

Chúa Nhật

2 MV

07/12/2015

Thứ Hai

Lễ Vọng, Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng

08/12/2015

Thứ Ba

Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng & Buộc

12/12/2015

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ

13/12/2015

Chúa Nhật

3 MV

20/12/2015

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2015

Thứ Năm

Vọng Giáng Sinh

25/12/2015

Thứ Sáu

Lễ Giáng Sinh

26/12/2015

Thứ Bảy

Thánh Stephano, tử đạo tiên khởi, Lễ Kính

27/12/2015

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

(27/12/2015

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính)

 Tháng 1, 2016

 

 

31/12/2015

Thứ Năm

Lễ Vọng Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

01/01/2016

Thứ Sáu

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

03/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

10/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (bắt đầu mùa Thường Niên)

17/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN) (Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất)

24/01

Chúa Nhật

3 QN

25/01

Thứ Hai

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Lễ Kính

31/01

Chúa Nhật

4 QN

 Tháng 2, 2016

 

 

02/02

Thứ Ba

Lễ Chúa Tỏ Ḿnh (Presentation of the Lord), Kính
(Lễ Nến, Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh)

07/02

Chúa Nhật

5 QN

08/02

Thứ Hai

Tết Nguyên Đán, năm Bính Thân

10/02

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)

14/02

Chúa Nhật

1 Mùa Chay 

14/02

Chúa Nhật

Ngày Valentine ở Mỹ

21/02

Chúa Nhật

2 MC 

28/02

Chúa Nhật

3 MC 

 Tháng 3, 2016

 

  Thánh Kính Thánh Cả Giuse

06/03

Chúa Nhật

4 MC 

13/03

Chúa Nhật

5 MC (Đổi giờ lên 1 tiếng)

19/03

Thứ Bảy

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng

20/03

Chúa Nhật

Lễ Lá

24/03

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

25/03

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

26/03

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

27/03

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

 Tháng 4, 2016

 

 

03/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

04/04

Thứ Hai

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng

10/04

Chúa Nhật

3 Phục Sinh (PS)

17/04

Chúa Nhật

4 PS

24/04

Chúa Nhật

5 PS

25/04

Thứ Hai

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

(30/04

Thứ Bảy

Cầu cho quê hương Việt Nam)

 Tháng 5, 2016

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Chúa Nhật

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

01/05

Chúa Nhật

6 PS (Mother’s Day)

03/05

Thứ Ba

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

08/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời) (Tuần 6 – TN Quanh Năm)

14/05

Thứ Bảy

Lễ Kính Th. Matthia, Tông Đồ

15/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (7-QN)

22/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi (8-QN)

29/05

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (9-QN)

(30/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

31/05

Thứ Ba

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2016

 

 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

03/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

05/06

Chúa Nhật

10 QN

11/06

Thứ Bảy

Thánh Barnabas Tông Đồ, Lễ Nhớ

12/06

Chúa Nhật

11 QN

19/06

Chúa Nhật

12 QN (Father’s Day)

24/06

Thứ Sáu

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

26/06

Chúa Nhật

13 QN

29/06

Thứ Tư

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

 Tháng 7, 2016

 

 

(03/07

Chúa Nhật

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính)

03/07

Chúa Nhật

14 QN

10/07

Chúa Nhật

15 QN

17/07

Chúa Nhật

16 QN

24/07

Chúa Nhật

17 QN

25/07

Thứ Hai

Lễ Thánh Giacôbê (James), TĐ, Lễ Kính

31/07

Chúa Nhật

18 QN

 Tháng 8, 2016

 

 

04 – 07/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Mis.)

04/08

Thứ Năm

Thánh John Vianey, Lễ Nhớ

06/08

Thứ Bảy

Lễ Chúa Biến H́nh, Lễ Kính

07/08

Chúa Nhật

19 QN

10/08

Thứ Tư

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.

14/08

Chúa Nhật

20 QN

15/08

Chúa Nhật

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

21/08

Chúa Nhật

21 QN

24/08

Thứ Tư

Kính Thánh Bartôlômêô (Bartholomew), T. Đồ

28/08

Chúa Nhật

22 QN

 Tháng 9, 2016

 

 

04/09

Chúa Nhật

23 QN

(05/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Thứ Năm

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

11/09

Chúa Nhật

24 QN

14/09

Thứ Tư

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

18/09

Chúa Nhật

25 QN

21/09

Thứ Tư

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

25/09

Chúa Nhật

26 QN

29/09

Thứ Năm

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 2016

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

01/10

Thứ Bảy

Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng

02/10

Chúa Nhật

Lễ Nhớ Các Thánh Thiên Thần Bản Mạnh

02/10

Chúa Nhật

27 QN

09/10

Chúa Nhật

28 QN

16/10

Chúa Nhật

29 QN

18/10

Thứ Ba

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

23/10

Chúa Nhật

30 QN (Khánh Nhật Truyền Giáo)

28/10

Thứ Sáu

Kính 2 Thánh Simon và Jude, Tông Đồ)

30/10

Chúa Nhật

31 QN

(31/10

Thứ Hai

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2016

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Ba

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng & Buộc

02/11

Thứ Tư

Lễ Các Đẳng Linh Hồn (không có Kinh Vinh Danh)

06/11

Chúa Nhật

32 QN (Đổi Giờ lui lai)

09/11

Thứ Tư

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

13/11

Chúa Nhật

33 QN

20/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

22/11

Thứ Ba

Lễ Thánh Cecilia, quan thầy các Ca Đoàn, nhạc sĩ

24/11

Thứ Năm

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

24/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ

27/11

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

30/11

Thứ Tư

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 2016

 

 

04/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

11/12

Chúa Nhật

3 MV

(12/12

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ)

18/12

Chúa Nhật

4 MV

25/12

Chúa Nhật

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Hai

Lễ Thánh Stephno Tử Đạo Tiên Khởi, Lễ Kính

27/12

Thứ Ba

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính

28/12

Thứ Tư

Lễ Các Thánh Anh Hài, Lễ Kính

30/12

Thứ Sáu

Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

 Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười

http://www.churchyear.net/calendar2016.html

 

Slottica