Lịch 2014
(Phụng Vụ năm A, Ngày Thường Năm II) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Tháng 12, 2013

 

 

01/12

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

08/12

Chúa Nhật

2 MV

09/12

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

12/12

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

15/12

Chúa Nhật

3 MV

22/12

Chúa Nhật

4 MV 

24/12

Thứ Bai

Lễ Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Tư

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Nămt

Lễ Thánh Stephanô tử đạo, lễ Kính

27/12

Thứ Sáu

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, lễ Kính

28/12

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Anh Hài, lễ Kính

29/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, lễ Kính

 Tháng 1, 2014

 

 

01/01/2014

Thứ Tư

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

05/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

12/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Lễ Kính

19/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

25/01

Thứ Bảy

Lễ Th. Phaolô TĐ Trở Lại, Lễ Kính

26/01

Chúa Nhật

3 QN

31/01

Thứ Sáu

Tết Nguyên Đán - Giáp Ngọ, cầu B́nh An

 Tháng 2, 2014

 

 

02/02

Chúa Nhật

Lễ Đức Mẹ Dâng Con (Lễ Nến), Lễ Kính (Mùng 3 Tết)

09/02

Chúa Nhật

5 QN

(14/02

Thứ Sáu

Ngày Valentine ở Mỹ)

16/02

Chúa Nhật

6 QN

22/02

Thứ Bảy

Lễ Kính Toà Thánh Phêrô (có Kinh Vinh Danh)

23/02

Chúa Nhật

7 QN

 Tháng 3, 2014

 

  Tháng Kính Thánh Cả Giuse

02/03

Chúa Nhật

8 QN

05/03

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Các Chúa Nhật của Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (các Lễ Kính và Lễ Trọng vẫn có Kinh Vinh Danh: Kính Tông Ṭa Phêrô, Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

09/03

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (MC) - Đổi giờ lên 1 tiếng

16/03

Chúa Nhật

2 Mùa Chay (MC)

19/03

Thứ Tư

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

23/03

Chúa Nhật

3 MC  

25/03

Thứ Ba

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

30/03

Chúa Nhật

4 MC 

 Tháng 4, 2014

 

 

06/04

Chúa Nhật

5 MC 

13/04

Chúa Nhật

Lễ Lá

17/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

18/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

19/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

20/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh - Bắt đầu tuần Bát Nhật Phục Sinh

(25/04

Thứ Sáu

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử)

27/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

30/04

Thứ Tư

Cầu cho quê hương Việt Nam

 Tháng 5, 2014

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Năm

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

03/05

Thứ Bảy

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

04/05

Chúa Nhật

3 PS

11/05

Chúa Nhật

4 PS (Cầu Cho Ơn Gọi) - (Mother’s Day)

18/05

Chúa Nhật

5 PS

25/05

Chúa Nhật

6 PS

(26/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

29/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời (Có nơi chuyển đến CN )

31/05

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2014

 

 

01/06

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

08/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

15/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi (Father’s Day)

22/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

24/06

Thứ Ba

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

27/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

28/06

Thứ Bảy

Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ

29/06

Chúa Nhật

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

 Tháng 7, 2014

 

 

03/07

Thứ Năm

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

04/07

Thứ Sáu

Independence Day (Lễ Độc Lập USA)

06/07

Chúa Nhật

14 QN

13/07

Chúa Nhật

15 QN

20/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Thứ Sáu

Lễ THánh Giacôbê I (James), TĐ, Lễ Kính

27/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2014

 

 

03/08

Chúa Nhật

18 QN

06/08

Thứ Tư

Lễ Chúa Biến H́nh, Lễ Kính

08 - 10/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu 29th (Đồng Công, Mis.)

10/08

Chúa Nhật

19 QN

10/08

Chúa Nhật

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo, Lễ Kính

15/08

Thứ Sáu

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

17/08

Chúa Nhật

20 QN

24/08

Chúa Nhật

21 QN

24/08

Chúa Nhật

Kính Thánh Bartôlômêô, T. Đồ, Lễ Kính

31/08

Chúa Nhật

22 QN

 Tháng 9, 2014

 

 

(01/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

07/09

Chúa Nhật

23 QN

08/09

Thứ Hai

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính)

(08/09

Thứ Hai

Tết Trung Thu)

14/09

Chúa Nhật

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

(14/09

Chúa Nhật

24 QN)

21/09

Chúa Nhật

25 QN

(21/09

Chúa Nhật

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử)

28/09

Chúa Nhật

26 QN

29/09

Thứ Hai

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 2014

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

05/10

Chúa Nhật

27 QN

12/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

Thứ Bảy

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

19/10

Chúa Nhật

29 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

26/10

Chúa Nhật

30 QN

28/10

Thứ Ba

Thánh Simon và Giude Tông Đồ

(31/10

Thứ Sáu

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2014

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Buộc

02/11

Chúa Nhật

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Đổi giờ, vặn lại 1 tiếng

02/11

Chúa Nhật

31 QN

09/11

Chúa Nhật

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

09/11

Chúa Nhật

32 QN

16/11

Chúa Nhật

33 QN

23/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

24/11

Thứ Hai

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

(27/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ)

30/11

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm B)

30/11

Chúa Nhật

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 2014

 

 

07/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng

12/12

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

14/12

Chúa Nhật

3 MV

21/12

Chúa Nhật

4 MV 

24/12

Thứ Tư

Lễ Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Năm

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Sáu

Lễ Thánh Stephanô tử đạo, lễ Kính

27/12

Thứ Bảy

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, lễ Kính

28/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, lễ Kính

28/12

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Anh Hài, lễ Kính

  Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười