Lịch 2010
(Phụng Vụ Chúa Nhật năm C, ngày thường chu kỳ II) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Năm 2009

 

 

29/11/2009

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm C)
(Chú ư: Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

30/11/2009

Thứ Hai

Lễ Kính Thánh Andrê Tông Đồ

06/12/2009

Chúa Nhật

2 MV

07/12/2009

Thứ Hai

Lễ Vọng, Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng

08/12/2009

Thứ Ba

Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng

13/12/2009

Chúa Nhật

3 MV

20/12/2009

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2009

Thứ Năm

Vọng Giáng Sinh

25/12/2009

Thứ Sáu

Lễ Giáng Sinh

27/12/2009

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

(27/12/2009

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính)

 Tháng 1, 2010

 

 

31/12/2009

Thứ Năm

Lễ Vọng Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

01/01/2010

Thứ Sáu

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

06/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

10/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (bắt đầu mùa Thường Niên)

17/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN) (Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất)

24/01

Chúa Nhật

3 QN

25/01

Thứ Hai

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

31/01

Chúa Nhật

4 QN

 Tháng 2, 2010

 

 

02/02

Thứ Ba

Lễ Chúa Tỏ Ḿnh (Presentation of the Lord)

07/02

Chúa Nhật

5 QN

14/02

Chúa Nhật

6 QN 

14/02

Chúa Nhật

Tết Nguyên Đán, năm Cọp

14/02

Chúa Nhật

Ngày Valentine ở Mỹ

17/02

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)

21/02

Chúa Nhật

1 MC 

28/02

Chúa Nhật

2 MC 

 Tháng 3, 2010

 

  Thánh Kính Thánh Cả Giuse

07/03

Chúa Nhật

3 MC 

14/03

Chúa Nhật

4 MC (Đổi giờ lên 1 tiếng)

19/03

Thứ Sáu

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng

21/03

Chúa Nhật

5 MC 

25/03

Thứ Năm

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng

28/03

Chúa Nhật

Lễ Lá

 Tháng 4, 2010

 

 

01/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

02/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

03/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

04/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

11/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

18/04

Chúa Nhật

3 Phục Sinh (PS)

25/04

Chúa Nhật

4 PS

(25/04

Thứ Bảy

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử)

(30/04

Thứ Sáu

Cầu cho quê hương Việt Nam)

 Tháng 5, 2010

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Sáu

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

02/05

Chúa Nhật

5 PS

03/05

Thứ Hai

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

09/05

Chúa Nhật

6 PS (Mother’s Day)

14/05

Thứ Năm

Lễ Kính Th. Matthia, Tông Đồ

16/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời) (Tuần 7 - Thường Niên)

23/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

30/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

31/05

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

(31/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

 Tháng 6, 2010

 

 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

06/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (10-QN)

10/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

11/06

Thứ Năm

Thánh Barnabas Tông Đồ

13/06

Chúa Nhật

11 QN

20/06

Chúa Nhật

12 QN (Father’s Day)

24/06

Thứ Năm

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

27/06

Chúa Nhật

13 QN

29/06

Thứ Ba

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

 Tháng 7, 2010

 

 

03/07

Thứ Bảy

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

04/07

Chúa Nhật

14 QN

11/07

Chúa Nhật

15 QN

18/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Chúa Nhật

17 QN

(25/07

Chúa Nhật

Lễ Thánh Giacôbê (James), TĐ, Lễ Kính)

 Tháng 8, 2010

 

 

01/08

Chúa Nhật

18 QN

04/08

Thứ Tư

Thánh John Vianey

06/08

Thứ Sáu

Lễ Chúa Biến H́nh

05 – 08/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Mis.)

08/08

Chúa Nhật

19 QN

10/08

Thứ Ba

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.

15/08

Chúa Nhật

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

(15/08

Chúa Nhật

20 QN)

22/08

Chúa Nhật

21 QN

24/08

Thứ Ba

Kính Thánh Bartôlômêô (Bartholomew), T. Đồ

29/08

Chúa Nhật

22 QN

 Tháng 9, 2010

 

 

05/09

Chúa Nhật

23 QN

(06/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Thứ Tư

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

12/09

Chúa Nhật

24 QN

14/09

Thứ Ba

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

19/09

Chúa Nhật

25 QN

21/09

Thứ Ba

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

26/09

Chúa Nhật

26 QN

29/09

Thứ Tư

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 2010

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

01/10

Thứ Sáu

Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng

02/10

Thứ Bảy

Lễ Nhớ Các Thánh Thiên Thần Bản Mạnh

03/10

Chúa Nhật

27 QN

10/10

Chúa Nhật

28 QN

17/10

Chúa Nhật

29 QN (Khánh Nhật Truyền Giáo)

18/10

Thứ Hai

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

24/10

Chúa Nhật

30 QN

28/10

Thứ Năm

Kính 2 Thánh Simon và Jude, Tông Đồ)

31/10

Chúa Nhật

31 QN

(31/10

Chúa Nhật

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2010

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Hai

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng (Đổi Giờ lui lai)

02/11

Thứ Ba

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Lễ Trọng

07/11

Chúa Nhật

32 QN

09/11

Thứ Ba

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

14/11

Chúa Nhật

33 QN

21/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

22/11

Thứ Hai

Lễ Thánh Cecilia, quan thầy các Ca Đoàn, nhạc sĩ

24/11

Thứ Tư

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

25/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ

28/11

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

30/11

Thứ Ba

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 2010

 

 

05/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Tư

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

12/12

Chúa Nhật

3 MV

(12/12

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ)

19/12

Chúa Nhật

4 MV

25/12

Thứ Bảy

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

 Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười

http://www.churchyear.net/calendar2010.html