vti_encoding:SR|utf8-nl vti_timelastmodified:TR|06 Aug 2003 04:00:00 -0000 vti_extenderversion:SR|5.0.2.6790 vti_author:SR|DAD_PC\\Dadwork_pc vti_modifiedby:SR|DAD_PC\\Dadwork_pc vti_timecreated:TR|06 Aug 2003 04:00:00 -0000 vti_cacheddtm:TX|06 Aug 2003 04:00:00 -0000 vti_filesize:IR|47162 vti_cachedtitle:SR|L?I NÓI Ð?U vti_cachedbodystyle:SR| vti_cachedlinkinfo:VX|H|nhacly_qh.htm K|nhacly_qh_1kyhieuamnhac1.htm X|chuong2.gif S|td1.gif S|khoangcach.gif K|nhacly_qh_1kyhieuamnhac1.htm S|td2.gif X|chuong3.gif S|td3.gif X|chuong4.gif S|td4.gif X|chuong5.gif S|td5.gif X|chuong6.gif S|khuongnhac.gif S|sonc.gif S|sont.gif S|fa.gif S|do.bmp X|chuong7.gif S|batdo.gif X|chuong8.gif S|td6.gif K|nhacly_qh_1kyhieuamnhac1.htm S|binhca1.gif K|nhacly_qh_1kyhieuamnhac1.htm vti_cachedsvcrellinks:VX|FHUS|tailieu/nhacly/nhacly_qh.htm FKUS|tailieu/nhacly/nhacly_qh_1kyhieuamnhac1.htm NXUS|tailieu/nhacly/chuong2.gif FSUS|tailieu/nhacly/td1.gif FSUS|tailieu/nhacly/khoangcach.gif FKUS|tailieu/nhacly/nhacly_qh_1kyhieuamnhac1.htm FSUS|tailieu/nhacly/td2.gif NXUS|tailieu/nhacly/chuong3.gif FSUS|tailieu/nhacly/td3.gif NXUS|tailieu/nhacly/chuong4.gif FSUS|tailieu/nhacly/td4.gif NXUS|tailieu/nhacly/chuong5.gif FSUS|tailieu/nhacly/td5.gif NXUS|tailieu/nhacly/chuong6.gif FSUS|tailieu/nhacly/khuongnhac.gif FSUS|tailieu/nhacly/sonc.gif FSUS|tailieu/nhacly/sont.gif FSUS|tailieu/nhacly/fa.gif FSUS|tailieu/nhacly/do.bmp NXUS|tailieu/nhacly/chuong7.gif FSUS|tailieu/nhacly/batdo.gif NXUS|tailieu/nhacly/chuong8.gif FSUS|tailieu/nhacly/td6.gif FKUS|tailieu/nhacly/nhacly_qh_1kyhieuamnhac1.htm FSUS|tailieu/nhacly/binhca1.gif FKUS|tailieu/nhacly/nhacly_qh_1kyhieuamnhac1.htm vti_cachedneedsrewrite:BR|false vti_cachedhasbots:BR|false vti_cachedhastheme:BR|false vti_cachedhasborder:BR|false vti_metatags:VR|HTTP-EQUIV=Content-Type text/html;\\ charset=windows-1252 GENERATOR Microsoft\\ FrontPage\\ 4.0 ProgId FrontPage.Editor.Document vti_charset:SR|windows-1252 vti_progid:SR|FrontPage.Editor.Document vti_generator:SR|Microsoft FrontPage 4.0 vti_title:SR|L?I NÓI Ð?U vti_lineageid:SR|{F78EFCF4-EDFD-4092-80BD-C6CE4F4BE803} vti_backlinkinfo:VX|tailieu/nhacly/nhacly_qh_1kyhieuamnhac1.htm