Toà Thánh thiết lập ủy ban để phục hồi tiếng Latinh trong Giáo Hội
VietCatholic News (Thứ Sáu 25/4/2003)

Rôma - Thứ Tư (23/04/2003) Đức Hồng Y ZENON GROCHLEWSKI, Tổng trưởng bộ Giáo Dục Công Giáo, đã loan báo là Toà Thánh Vatican sẽ thành lập nội trong năm 2003 nầy, một Ủy ban nhắm phục hồi tiếng Latinh trong các sinh họat của Giáo Hội Công Giáo.

Sáng kiến được nghĩ ra và thực hiện, để đối diện với cuộc “khủng hoảng” về việc sử dụng tiếng latinh trong Giáo hội Công giáo, kể từ Công Đồng Vatican II đến nay.

Tiếng Latinh đã thay thế cho tiếng Hy Lạp trong những thế kỷ đầu của Giáo Hội, và --- trong một thời gian lâu dài --- đã là tiếng nói chính thức và phổ quát của Giáo hội Công giáo nghi lễ latinh.

Sau Công Đồng Vaticanô II, (1962-1965), với công cuộc canh tân phụng vụ, cho phép xử dụng các ngôn ngữ địa phương, tiếng Latinh đã bị thay thế bằng những ngôn ngữ khác tuỳ địa phương.

Tuy nhiên, tiếng latinh chưa mất hẳn trong sinh hoạt của giáo hội, bởi vì trong vài cử hành phụng vụ đặc biệt, --- nhất là những cử hành phụng vụ tại các cộng đoàn đan sĩ --- tiếng latinh vẫn còn được xử dụng.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: trong sứ điệp gởi đến các tham dự viên của “Ngày Tiếng La Tinh”, đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2001, Đức Gioan Phaolô II đã lưu ý rằng Tiếng Latinh không phải là một “cổ ngữ” đã chết của một quá khứ không bao giờ trở lại được nữa. Nhưng tiếng Latinh còn có thể liên kết các dân nước, trong thời văn minh kỹ thuật hiện nay. Tiếng Latinh không phải “chỉ là những từ ngữ” mà thôi, nhưng còn tích chứa một “sự nhạy cảm đặc biệt và một quan niệm về thế giới”, một sự phong phú trên bình diện nghệ thuật, triết học, văn chương, và luật học.

Giáo Hội Công Giáo hiện nay là “tổ chức duy nhất” trong đó tiếng latinh còn đuợc xem như là “ngôn ngữ chính thức”, được dùng cho các Văn Kiện quan trọng.

Đặng Thế Dũng