Nhập Lễ

Update: 07/13/2017
Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Tên Bài Hát  Tác Giả    Date 
Abba  Ngọc Cẩn   Jan 08
Ai Được Vào Lm Phạm Văn Đẩu   Jul 13, 17
Ai Mong Tìm Chúa  Hoàng Khánh, Kim Long    
Ai Sẽ Cho Con Kim Long    
Bài Ca Lên Ðền  Văn Chi   Feb 04
Bài Ca Chúc Tụng Liên Bình Định   Jan 06
Bài Ca Chúc Tụng   MIDI Văn Duy Tùng   Apr 10
Bài Ca Mới Vinh Hạnh   Jun 2, 15
Bài Ca Mới & Hò Reo Lên ?    
Bạn Hãy Ký Thác (Tv36) MIDI Hải Nguyễn   Aug 07
Bên Cung Lòng Chúa  Lữ Hành Imp Feb 12
Bên Bờ Sông Giodan  Mi Trầm   Dec 10
Ca Lên Đi 1  Kim Long, Hoàng Khánh   Oct 17, 16
Ca Lên Đi 2  Kim Long   Jan 10
Ca Lên Đi 3  Kim Long   Jan 10
Ca Lên Đi 4  Kim Long   Jan 10
Ca Ngợi Chúa ?    
Ca Ngợi Chúa Đi (Tv146) MIDI Mi Giáng   Aug 07
Ca Ngợi Tình Thương Chúa  Nguyễn Paul   Oct 17, 16
Ca Nhập Lễ CN-2TN Reo Mừng Thiên Chúa  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Ca Nhập Lễ CN-3TN Hát Lên Mừng Chúa  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Ca Nhập Lễ CN-4TN Chúa Nhân Từ  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Ca Nhập Lễ CN-5TN Tung Hô Chúa  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Ca Nhập Lễ CN-6TN Tin Tưởng Nguyện Cầu Trầm Thiên Thu   Jan 13
Ca Nhập Lễ CN-7TN Lòng Hân Hoan Trầm Thiên Thu   Jan 13
Ca Nhập Lễ CN-8TN (Đấng Cứu Trợ) Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-9TN (Xin Chúa Xót Thương) Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-10TN Nguồn Sáng Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-11TN Nguyện Cầu Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-12TN Lời Tạ Ơn Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-13TN Vỗ Tay Lên Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-14TN Hồi Tưởng Tình Ngài Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-15TN Thỏa Tình Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-16TN Tự Nguyện Dâng Ngài Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-17TN Chúa Khải Hoàn Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-18TN Xin Ơn Phù Trợ Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-19 Than Van Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-20 Ước Mong Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-21, 22 Xin Thương Tôi Tớ Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-23 Chúa Công Minh Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-23TN Đấng Công Minh  Phạm Đình Nhu   Jan 11
Ca Nhập Lễ CN-24 Xin Ban Bình An Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-25 Chúa Cúu Độ Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-26 Chúa Công Bình Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-27 Chúa Muôn Loài Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-28 Xin Chúa Lắng Nghe Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-29 Con Kêu Lên Ngài Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-30 Chúa Thành Tín Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-31 Khẩn Cầu Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-32 Tiếng Lòng Thổn Thức Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-33 Chúa Bình An Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ CN-34 Chúa Hiến Tế Trầm Thiên Thu   May 13
Ca Nhập Lễ Mùa Vọng I - Hướng Về Chúa  Trầm Thiên Thu   Nov 11, 16
Ca Nhập Lễ Mùa Vọng II - Chúa Sắp Đến  Trầm Thiên Thu   Nov 11, 16
Ca Nhập Lễ Mùa Vọng III - Vui Trong Chúa  Trầm Thiên Thu   Nov 11, 16
Ca Nhập Lễ Mùa Vọng IV - Xin Đổ Sương Mai  Trầm Thiên Thu   Nov 11, 16
Ca Nhập Lễ Truyền Thống  MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Ca Tụng Cha  Lữ Hành Imp Jan 13
Ca Tụng Chúa  Trầm Thiên Thu   May 10
Ca Tụng Chúa Đi (Tv147)  Trầm Thiên Thu   Feb 28, 15
Ca Tụng Chúa Đi (Tv148)  MIDI  Hải Nguyễn   Jul 07
Ca Tụng Đấng Toàn Năng (Tv147)    Liên Bình Định   Apr 09
Ca Tụng Hoá Công (Tv148)  Trầm Thiên Thu   Feb 28, 15
Các Tầng Trời (Chúa Chịu Phép Rửa)  Xuân Thảo    
Chúc Tụng Danh Thánh Chúa  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Chúc Tụng Chúa  Trầm Thiên Thu   May 10
Chúc Tụng Chúa Đi  Cao Minh Thắng   Aug 05
Chúc Tụng Đức Chúa  MIDI  Hải Nguyễn   Jul 07
Chúc Tụng Thiên Chúa Trầm Thiên Thu   Mar 11
Chung Lời Cảm Tạ Nguyễn Duy    
Chung Một Niềm Tin  Ðỗ Vy Hạ    
Chúa Dưỡng Nuôi  hvh   Jun 09
Chúa Là Ánh Sáng ?    
Con Bước Lên Bàn Thờ Kim Long    
Con Hân Hoan  Kim Long    
Con Hân Hoan & Khúc Hát Lên Đền Nguyễn Duy    
Con Hân Hoan & Thánh Lễ Misa Vũ Đình Ân    
Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ Hoàng Phúc, Hoàng Ngô    
Con Tới Gần Bàn Thờ Hoài Chiên   Aug 08
Con Tiến Vào Đền Thánh  MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Con Về Nhà Chúa Đạt Đức Imp Dec 14
Cùng Nhau Đi Về Đạt Đức Imp Dec 14
Cùng Về Nhà Cha Lữ Hành   Feb 12
Cùng Về Nhà Cha  Nguyễn Paul   Jul 18, 16
Cứ Dấu Này ?    
Cứ Tin Tưởng Vào Chúa (Tv36) MIDI Mi Giáng   Aug 07
Cửa Công Chính (tv118)  Hoàng Khánh - Kim Long    
Dẫn Đưa Con Đi ?    
Dâng Chúa Cung Đàn Nguyễn Ngọc Tiến   Jan 11
Dâng Lời Chúc Tụng (CƯ4) MIDI Mi Giáng   Aug 07
Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa  Phạm Trung    
Đàn Ca Lên ?    
Đâu Có Tình Yêu Thương Vinh Hạnh    
Đây Cung Điện Chúa Trời  Cao Minh Thắng   Jun 05
Đấng Chí Tôn  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Đi Về Nhà Cha ?    
Đi Về Nhà Cha Đạt Đức Imp Dec 14
Đi Về Nhà Cha  Thái nguyên   Jan 06
Đi Về Nhà Chúa  MIDI Hải Nguyễn   Sep 07
Đi Về Nhà Chúa Sơn Dương Imp Jun 12
Đi Về Nhà Chúa Trầm Hương    
Đi Về Nhà Chúa Ta Đạt Đức Imp Dec 14
Điều Gì Phải Lo Vũ Mộng Thơ   Sep 13
Đoàn Con Về Đây Trần Thế   Jul 11
Đường Về Nhà Chúa Trầm Thiên Thu   Jul 12
Giêrusalem Mới  Kim Ân   Mar 10
Giêrusalem Ơi  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Hạnh Phúc Nơi Nhà Chúa Trầm Thiên Thu   Sep 11
Hát Bài Ca Mới Mừng Chúa (Tv149) Trầm Thiên Thu   Feb 13, 15
Hát Khen Chúa Nguyễn Mộng Huỳnh   Feb 12
Hát Lên Bài Ca Kim Long    
Hát Mừng Chúa  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Hát Mừng Thiên Chúa  Trầm Thiên Thu   May 10
Hãy Ca Ngợi Chúa (2 bè)   MIDI Trần Minh Hứa   Jan 15
Hãy Ca Ngợi Chúa (3 bè)   MIDI Trần Minh Hứa   Jan15
Hãy Ca Tụng Chúa Kim Long    
Hãy Ca Tụng Chúa (Tv97)  Trầm Thiên Thu   May 10
Hãy Ca Tụng Chúa  Trần Thế   May 24, 16
Hãy Ca Tụng Ngài  Trầm Thiên Thu   May 10
Hãy Chúc Tụng Người Khổng Vĩnh Thành   Jan 06
Hãy Dâng Lời Ca Ngợi  Nguyễn Paul   Oct 17, 16
Hãy Ðến  Ngọc Linh    
Hãy Đến Đây ?    
Hãy Đến Đây Khổng Vĩnh Thành   Jan 06
Hãy Đến Ngợi Khen Ngài Nguyễn Paul   Jun 27, 16
Hãy Đến tung Hô Trọng Linh    
Hãy Hát Lên ?    
Hãy Mở Cho Tôi Kim Long    
Hãy Ngợi Khen Chúa  Ngô Duy Linh   Apr 07
Hãy Ngợi Khen Chúa 1  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Hãy Ngợi Khen Chúa 2  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Hãy Tiến Vào  Trần Minh Hứa   May 11
Hãy Vui Lên  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Hãy Vui Mừng (2) ?    
Hân Hoan Tiến Lên   MIDI Linh Trần Thy   Feb 26, 15
Hân Hoan Trong Chúa  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Hân Hoan Vui Sướng Sơn Dương Imp Feb 12
Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa Phụng Ca    
Hoan Ca Lên Đền   MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Hoan Ca Mừng Chúa  Trầm Thiên Thu   May 10
Hoan Hô Chúa  Ðỗ Vy Hạ    
Hoan Hô Vua Giêsu ?    
Họp Lại Đây ?    
Họp Lại Bên Ngài  Trầm Thiên Thu   May 10
Hồi Tưởng Tình Ngài (CN 14TN, Lễ Nến)  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Hồn Tôi Ơi Kim Long   Jan 12
Hồng Ân Thánh Giá Trầm Thiên Thu   Apr 13
Hỡi Thế Trần Kim Long    
Kinh Cầu Tạ Ơn Khổng Vĩnh Thành   Jan 06
Khúc Hát Lên Đền Hiền Hoà Imp Feb 5, 15
Khúc Hát Lên Đền Sơn Ca Linh    
Khúc Hát Lên Đền (2 bè)  Sơn Ca Linh   Sep 06
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa  Trần Văn Huyến   Jan 10
Lễ Chúa Biến Hình Nguyễn Hữu   Jul 13, 17
Lên Đền Ca  Minh Chiết   Jan 10
Lên Đền Ngài  Thái Nguyên   Nov 05
Lên Đền Thánh Thành Tâm    
Lên Đền Thánh Thế Thông   Oct 09
Lên Điện Chúa Trầm Thiên Thu   Sep 12
Lên Đường Về Nhà Cha Mai Nguyên Vũ    
Liên Kết Trong Tình Mến      
Lối Ngài Bước Đi Cao Huy Hoàng    
Lòng Con Hân Hoan & Tâm Tư Con Reo Mừng Vũ Đình Ân    
Lửa Hồng Ngàn Đời      
Mau Tiến Về  Trần Minh Hứa   Jul 11
Mắt Tôi Nhìn Chúa  Ngọc Cẩn   Feb 08
Mến Chúa Yêu Người ?    
Một Bài Ca Mới Sơn Dương Imp Jun 12
Mở Rộng Quyền Bính  Ngọc Cẩn   Feb 08
Muôn Dân Hỡi Phương Anh    
Muôn Ngàn Đời (Tv135)  MIDI  Hải Nguyễn   Jul 07
Nay Con Đến  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Nào Ta Hân Hoan ?    
Nào Ta Mau Đến Thế Thông   Oct 09
Nào Về Đây ?    
Nào Về Đây (2) Ngọc Khánh   Imp. 
Này Con Xin Đến Xuân Đàn Imp Dec 14
Ngàn Dân Ơi  Kim Long    
Ngày Mới  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Ngợi Ca Nguyễn Duy    
Ngợi Ca Thiên Chúa  (Tv84)  MIDI  Hải Nguyễn   Jul 07
Ngợi Khen Cảm Tạ Chúa Ba Ngôi hvh   Jun 09
Ngợi Khen Chúa Khổng Vĩnh Thành   Jan 06
Ngợi Khen Chúa  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Nguồn Ánh Sáng ?    
Nguồn Vui Cứu Độ Sơn Dương Imp Jun 12
Người Ơi Mau Tới Mi Trầm    
Nhanh Lên Nào ?    
Nhập Lễ (2) Nguyễn Văn Trinh    
Niềm Hoan Lạc Trầm Thiên Thu   Sep 12
Niệm Khúc Hy Vọng Trầm Thiên Thu   Mar 04, 16
Nối Liền Trời Với Đất Từ Thánh Linh    
Nơi Đền Thánh  Nguyễn Bách   Jan 12
Ơn Cứu Độ  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Quý Tử Của Ta (Lễ Chúa Chịu Phép Rửa)  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Reo Ca Lữ Hành   Feb 12
Rộn Ràng Tin Yêu Trầm Thiên Thu   Jul 23, 15
Ta Cùng Về Hải Nguyễn Imp Dec 14
Tán Dương Chúa (Tv 150) Trầm Thiên Thu   Feb 13, 15
Thiên Chúa Là Tình Yêu Cao Minh Thắng   Mar 11
Thời Giờ Hồng Phúc ?    
Tiến Bước Lên Đền  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Tiến Bước Lên Đền Thánh Đạt Đức Imp Dec 14
Tiến Bước Vào Nhà Chúa  Hải Nguyễn Imp Jan 13
Tiến Lên Đền Thánh Khổng Vĩnh Thành   Jul  09
Tiến Tới ?    
Tiến Vào Cung Điện  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Tiến Vào Nhà Chúa Đạt Đức Imp Dec 14
Tiến Vào Nhà Chúa Thế Thông   Oct 09
Tiến Vào Thánh Cung Thế Thông   Jul 12
Tiến Về Đền Vua   MIDI  Cao Thanh Hoàng    Aug 08
Tiến Về Nhà Cha Thế Thông   Oct 09
Tiến Về Nhà Cha  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Tiến Về Nhà Chúa Viết Chung    
Tim Dâng Ý Thơ Kim Long    
Tìm Về Bên Chúa  Kim Ân   Jan 06
Tôi Vui Mừng ?    
Tôi Vui Mừng Kim Long - Liên Bình Định   Feb 06
Tôn Vinh Lm Phạm Văn Đẩu   Jul 13, 17
Trái Đất Hãy Reo Mừng Khổng Vĩnh Thành   Jan 06
Trăm Nẻo Nghìn Nơi Lữ Hành   Feb 12
Trăm Triệu Lời Ca Nguyễn Văn Hoà, Tiến Dũng    
Trèo Lên Cao Sơn & Alleluia Hùng Lân    
Trên Sông Giodan (Chúa Chịu Phép Rửa)  hvh   Jan  08
Trong Thánh Cung  Kiều Hữu Chiến Imp Jan 25, 17
Trời Đất Mở Hội Hoà Ca ?    
Trời Và Trái Đất ?    
Trời Xanh Tường Thuật ?    
Trước Nhan Vua Trời Thế Thông   Oct 09
Trước Thánh Nhan Cao Minh Thắng   Mar 11
Trước Thiên Nhan  Ngọc Cẩn   Feb 08
Tung Hô Danh Ngài   MIDI Văn Duy Tùng   Apr 10
Tung Hô Chúa  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Từ Hừng Đông Lữ Hành   Feb 12
Từ Thánh Điện  Ngọc Cẩn   Feb 08
Ước Gì Hôm Nay  Ngọc Cẩn   Feb 08
Vang Tiếng Ngợi Khen  Ðỗ Vy Hạ    
Vào Cung Thánh  Hoàng Khánh, Kim Long    
Vào Đền Thánh Phạm Liên Hùng    
Vào Đời  Thành Tâm   Mar 09
Vào Nhà Chúa   MIDI  Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín   Aug 05
Vào Nhà Chúa   MIDI  Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín   Aug 05
Vào Nhà Chúa  Lữ Hành Imp Jan 13
Vào Nơi Nhà Chúa  Nguyễn Paul   Jun 21, 16
Vào Thánh Cung  Trầm Thiên Thu   May 10
Về Bên Cha Nguyễn Duy    
Về Bên Chúa Mai Lợi   Jan 11
Về Đây Hỡi Người Lan Thanh    
Về Đây Trước Nhan Ngài Đạt Đức Imp Dec 14
Về Nhà Cha  Cao Minh Thắng   Jun 05
Về Nhà Cha  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Về Nhà Cha Liên Bình Định   Sep 30, 16
Về Nhà Cha & Chung Lời Cảm Tạ Trọng Nhân - Nguyễn Duy    
Về Nhà Chúa  Khổng Vĩnh Thành Imp Apr 07
Về Nhà Chúa Hải Nguyễn Imp Dec 14
Về Nhà Thiên Chúa Liên Bình Định   Jan 06
Về Nơi Đây ?    
Về Nơi Ðây  Nguyễn Chánh   Feb 04
Về Nới Đây (2) ?    
Vinh Danh Ba Ngôi  Ðỗ Vy Hạ    
Vinh Quang Chúa Hùng Lân    
Vinh Quang Chúa Liên Bình Định - Hùng Lân   Jan 06
Vua Hiển Vinh  Lê Đăng Ngôn   Aug 07
Vui Lên Đền Thánh  Trầm Thiên Thu   Nov 11
Vui Vào Nhà Chúa Thế Thông   Oct 09
Vui Sống ?    
Vui Sướng Biết Bao  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Xin Nghe Tiếng Khẩn Cầu  (Tv139)  MIDI  Hải Nguyễn   Jul 07
Xưng Tụng Chúa (Tv146)  Trầm Thiên Thu   Feb 26, 15
       

Last Database Updated: Jan 04, 2015 by TranThe