Cầu Hồn

 

Chú Ý: Một số bài trong phần này có thể xử dụng cho phần Mùa Chay, hoặc ngược lại

Updated 04/26/2011 by HH

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Tên Bài Hát  Tác Giả  Update 
Alleluia    
An Bình Ra Đi   MIDI  Hải Nguyễn Jan 09
An Nghỉ Trong Chúa  Thanh Đan Jun 07
Ánh Sáng Ngàn Thu  Trầm Thiên Thu May11, 10
Bao Giờ Thy Yên  
Biệt Khúc   MIDI  Phanxicô  
Bộ Lễ Mỹ Sơn  
Ca Dâng Lễ    Nguyễn Duy Vi, hvh Jul 21, 10
Ca Dâng Lễ    Vũ Ðình Ân  
Ca Nhập Lễ Mỹ Sơn  
Cầu Hồn (Viết Chung) Viết Chung  
Câu Xướng Tin Mừng ?  
Chiêm Ngưỡng Thánh Nhan  Ngọc Cẩn Nov 29, 10
Chốn Luyện Hình  Liên Bình Định Mar 09
Chúa Chăn Nuôi Tôi   Duy Thiên  
Chúa Chăn Nuôi Tôi  MIDI     
Chúa Chăn Nuôi Tôi 3   MIDI  Quang Ánh  
Chúa Chí Ái   Lê Đăng Ngôn (Imp)  
Chúa Chiên Lành Viết Chung  
Chúa Là Nguồn Ánh Sáng  MIDI    
Chúa Là Nơi Con Nương Tựa Hoàng Kim  
Chúa Là Phần Gia Nghiệp       
Chúa Luôn Khoan Hồng    
Chúa Luôn Từ Ái     
Chúa Luôn Xót Thương  Vũ Ðình Ân  
Chúa Nhân Từ Kim Long  
Chúng Con Cậy Vì  Ngọc Cẩn Nov 2, 10
Con Vươn Tới Chúa  MIDI    
Con Xin Dâng    Mi Trầm  
Của Lễ Cậy Trông  MIDI    
Của Lễ Ðền Tội   Ðức Hùng  
Cuộc Đời Trần Gian   MIDI     
Dâng Lễ Cuối Đời  Trầm Thiên Thu May11, 10
Đáp Ca    
Ðến Trình Diện Cha    
Ðợi Nắng  Mai Nguyên Vũ  
Ðồng Cỏ Tươi Hùng Lân  
Ðồng Cỏ Tươi Hùng Lân, Chu Jan 10
Ðưa Con Về Trời  Lại Quốc Hùng - Nhạc ngoại quốc  
Ðứng Trước Nhan Ngài  Ân Ðức  
Giã Biệt Cuộc Đời  Trầm Thiên Thu May11, 10
Giã Từ  Trầm Thiên Thu May11, 10
Giêsu Maria Giuse   MIDI  Hải Nguyễn Jan 09
Hát Tiễn Hồn Cha  MIDI  Hải Nguyễn Dec 07
Hãy Mở Cho Tôi  Hoàng Kim Aug 09
Hãy Tiếp Nhận Con  Hùng Lân  2/04
Hướng Nhìn Chúa Viết Chung Nov 08
Hy Lễ Cuối Cùng  MIDI Ân Đức  
Khẩn Cầu  Trầm Thiên Thu May3, 10
Ký Thác Hồn Con hvh Nov 08
Lạy Chúa, Chúa Đã Thấy  MIDI Lan Thanh  
Linh Hồn Con Khao Khát   MIDI  ?  
Lời Cầu Dâng Lên  Trầm Thiên Thu May11, 10
Lời Cầu Từ Vực Sâu   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Lời Cầu Xin   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Lời Cuối       
Lời Đoan Nguyện  MIDI ?  
Lời Kinh Tạm Biệt     
Lời Người Ra Đi   Liên Bình Định Apr 09
Lời Từ Ly   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Một Lần Nằm Xuống  Ngọc Linh 2/04
Nếu  Trầm Thiên Thu May11, 10
Ngài Chính Là Ơn Cứu Độ Nguyễn Ngọc Tiến Jan 10
Ngài Là Niềm Hy Vọng  Kim Ân 01/06
Ngày Mai Đó  MIDI ?  
Ngày Về   MIDI  Kim Long  
Người Là Cùng Đích  Kim Ân 01/06
Người Nằm Đó, Người Còn Đây Đỗ Vy Hạ  
Người Nằm Xuống Giang Ân Sep 09
Người Ơi Hãy Nhớ  MIDI ?  
Người Ra Đi   MIDI  ?  
Nguồn Vui Ơn Thánh   MIDI  Lời: Trần Cao Tường, Phạm Văn Tuệ  
Niềm Hy Vọng     Jul 21, 10
Niềm Hy Vọng   Nguyễn Duy Jul 21, 10
Niềm Hy Vọng  Hằng Sống  Ân Đức  
Ôi Giêsu Lân Tuất   MIDI  ?  
Sầu Ca Mất Cha   MIDI Hải Nguyễn Dec 07
Sầu Ca Mất Mẹ   MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Sự Sống Thay Đổi   MIDI  Phanxicô  
Tâm Tình Ca 2  Thành Tâm Nov 08
Thánh Vịnh 62   MIDI  ?  
Thân Con Bụi Đất    Giang Ân Sep 09
Tiếng Cầu Từ Vực Thẳm  Trầm Thiên Thu May11, 10
Tình Con Tự Vấn  Trầm Thiên Thu May11, 10
Trần Gian Ngày Đó   MIDI  ?  
Trên Đường Về Nhà Cha Ngọc Cẩn Dec 08
Trên Thập Giá  MIDI  ?  
Trình Diện  Trầm Thiên Thu May11, 10
Trong Gian Truân   MIDI  Hoàng Khánh, Kim Long  
Trở Về Cõi Sống Đỗ Vy Hạ  
Trung Kiên Chờ Mẹ  Nguyễn Duy  
Từ Chốn Luyện Hình   MIDI  ?  
Từ  Chốn Tối Tăm     
Từ Nơi Ngục Hình  Duy Thiên  
Từ Vực Sâu 2  MIDI  Kim Long  
Vào Cõi Đời Đời  Trầm Thiên Thu May11, 10
Vầng Mây Trắng   MIDI Văn Duy Tùng - Quyên Di Apr 26, 11
Về Bên Nhan Chúa  MIDI Hải Nguyễn Jun 07
Vì Danh Chúa  Kim Long  
Vì Công Nghiệp Con Chúa  Hoa Phượng Vi Nov 08
Vọng Lời Kinh  Trầm Thiên Thu May11, 10
Vọng Tiếng Vực Sâu Lê Đăng Ngôn (Imp)  
Vững Tin Tình Chúa  Trầm Thiên Thu May11, 10
Xin Chúa Thương   MIDI     
Xin Mẹ Nghe Thấu  Phương Anh Jul 14, 10
Xin Ngài Ðến Ngay Bên  Đỗ Vy Hạ  
Xin Ngài Thương Con  Thành Tâm  
Xin Thứ Tha Đỗ Vy Hạ  
Xin Từ Giã Cuộc Ðời  Nguyễn Chánh 3/04
Xin Vĩnh Biệt   MIDI  Mi Trầm  
Xin Xót Thương Con Đỗ Vy Hạ  
Xin Xót Thương Linh Hồn Con Nguyễn Ngọc Tiến Sep 22, 10

Update database Feb 13, 2010 by hvh