Chúa Kitô Vua 

Update 11/14/14 by HH

Tên Bài Hát  Tác Giả    Update 
Ðáp Ca và Alleluia (Năm A) NămB NămC  Phần Ðáp Ca    
Chiên Hiến Tế  Trầm Thiên Thu   Nov 14, 14
Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Thiếu Nhi)  Nguyễn Duy    
Chúa Là Vua  Hải Triều    
Chúa Là Vua  Hải Triều, Liên Bình Định   Jun 08
Chúa Là Vua, 3 bè   MIDI  Hương Đan, NNT   Oct 13
Chúa Oai Phong (Tv92)  MP3 Trần Minh Hứa   May 11
Giêsu Khởi Thắng      
Giêsu Vua  Huyền Linh    
Hát Lên Bài Ca Mới  Duy Thiên   Apr 10
Hãy Hát Lên      Oct 24, 14
Hoàn Cầu Mừng Vui  Tri Văn Vinh    
Hoan Hô Chúa  Ðỗ Vy Hạ    
Hoan Hô Vua Giêsu       
Hoan Hô Vua Giêsu       
Hoan Hô Vua Giêsu  Liên Bình Định   Apr 10
Khải Hoàn Ca  Handel, Thanh Hoàng   Oct 13
Lạy Chúa Là Vua  Duy Thiên    
Lạy Ðức Kitô  Tiến Linh    
Lạy Trái Tim Chúa  ?    
Lễ Chúa Kitô Vua  Hoàng Kim    
Người Là Vua   Thu An   Oct 12
Ôi Giêsu (Giêsu Vua)  Huyền Linh - Liên Bình Định   Feb 06
Tôn Vinh Giêsu Vua  Cao Thanh Hoàng   Nov 05
Tôn Vinh Giêsu Vua (có phối khí)   MIDI  Cao Thanh Hoàng   Oct 12
Tung Hô Vua Muôn Vua  Trần Thế   Aug 11
Vạn Tế Kitô Vua  Trầm Thiên Thu   Nov 14, 14
Vua Giêsu  MIDI  Hải Nguyễn   Dec 07
Vua Hiển Trị  Tiến Linh    
Vua Hiển Linh  Kim Long, Handel    
       

Database Updated: Oct 18, 13 by hvh