Chúa Ba Ngôi

Bài Hát

Tác Giả

Abba Lạy Cha  Nguyên Hữu  
Alleluia: Lễ Chúa Ba Ngôi     
Ba Ngôi Thiên Chúa  Cao Minh Thắng 6/05
Ba Ngôi Thiên Chúa  Liên Bình Định Aug21,09
Chúa Ba Ngôi  Thy Yên  
Chúc Tụng Chúa Ba Ngôi  Hoàng Kim  
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương  Dao Kim  
Dâng Lễ: Dâng Lên Ba Ngôi  Vũ Ðình Ân  
Dâng Lễ: Dâng Lên Ba Ngôi  Liên Bình Định 01/06
Dâng Lễ: Kính Dâng Ba Ngôi  Tri Văn Vinh  
Ðáp Ca: Thánh Ca Ða-ni-en  Ðỗ Vy Hạ Năm A
Ðáp Ca: TV 32    Năm B
Hồng Ân Thiên Chúa  Hải Linh  
Mầu Nhiệm Ba Ngôi  Thành Nam  
Mầu Nhiệm Ba Ngôi  Thái Nguyên 3/06
Nào Hãy Chúc Tụng  Xuân Thảo  
Ngợi Khen Ba Ngôi  Ðỗ Vy Hạ  
Ngợi Khen Cảm Tạ Chúa Ba Ngôi hvh  
Thiên Chúa Ba Ngôi  Tường Vy  
Tôn Vinh  Khoa Tâm  
Tôn Vinh Ba Ngôi  Nam Hoa  
Vinh Danh Ba Ngôi  Ðỗ Vy Hạ  
Vinh Danh Ba Ngôi  Thái Nguyên 3/06
Vinh Danh Ba Ngôi  Xuân Thảo  
Vinh Danh Chúa  MIDI  Thế Phong 05/08

Database updated: Jun 28, 07 by hvh